Nyheter

Videoovervåkning av havna!

For å bedre sikkerheten og for å redusere hendelser som tyveri, ulovlig hensetting av forskjellig former for søppel o.l. har vi satt i drift et nytt, omfattende videoovervåkings system i havnen.  Dette monitoreres av egen vaktsentral og nøkkelpersoner i driften av havnen.

Adgang til Gyssestad båthavn.

Bommen inn til Gyssestad Båthavn vil alltid være lukket, det må benyttes brikke for å få åpnet bommen - hele døgnet.

Årsmøtet er utsatt!

Dokumenter til årsmøtet kan lastes ned når du har logget deg inn på "Min Side"

Kontakt oss

 

 
59°87′N
10°50′E

Sandviksveien 230, P. Box 105,1341 Slependen
948 91 712
post@gyssestadhavn.no

Fasiliteter